طبیعت خیلی زیباست مخصوصا وقتی که خودش را شبیه رویاهای ما میکند

در پایین عکس هایی از زیباترین ابرهای جهان برایتان گذاشته ایم. امیدواریم لذت ببرید

 

cloud-formations cloud-formations-beautiful cloud-formations-cirrus-kelvin-helmholtz cloud-formations-cirrus-kelvin-helmholtz-bright cloud-formations-cirrus-kelvin-helmholtz-clouds cloud-formations-fallstreak-hole cloud-formations-fallstreak-hole-sunset cloud-formations-lenticular cloud-formations-lenticular-cloud cloud-formations-lenticular-cloud-bilbao cloud-formations-lenticular-cloud-mt-fiji cloud-formations-lenticular-cloud-ranier 1815511i cloud-formations-mammatus-clouds-nebraska cloud-formations-mammatus-clouds-over-farm cloud-formations-mammatus-hanoi cloud-formations-nacreous cloud-formations-nacreous-clouds-antarctica cloud-formations-nacreous-clouds-over-forest cloud-formations-notilucent-clouds cloud-formations-notilucent-cloud-twilight Wolkenbilder / "Clouds that look like things" / Verlag Hodder - Sceptre cloud-formations-undulatus-asparatus cloud-formations-undulatus-asparatus-clouds cloud-formations-undulatus-asparatus-over-indiana cloud-formationsyzcirrus-kelvin-helmholtz-cloud cloud-formations-zbunny cloud-formations-zfallstreak-hole-bright