هرچند گفته می شود که افراد متضاد و متفاوت جذب هم می شوند اما نتایج یک تحقیق نشان می دهد زوج ها دارای ژن هایی شبیه به هم هستند نه متفاوت. در یک تحقیق که در امریکا انجام شده محققان علوم رفتاری دانشگاه کالیفرنیا دی ان ای ۸۰۰ زوج را که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، با دی ان ای افراد غریبه مقایسه کردند. بن دومینیک سرپرست این گروه تحقیقاتی می گوید: ” نتایج نشان می دهد که افراد به طور ناخوداگاه کسانی را انتخاب می کنند که از نظر ژنتیکی به انها شباهت بیشتری دارند.” نتایج انها نشان می دهد شباهت های ژنتیکی افراد با همسرانشان به مراتب بیشتر از افراد غریبه دیگر است. هرچند هنوز برای اظهار نظر در این زمینه زود است اما به نظر می رسد ژن ها در انتخاب شریک زندگی نقش دارند.