اهالی ونوس دارای ارزشهای متفاوت هستند. آنها برای عشق و محبت، برقراری روابط و زیبایی ارزش قائلند. ونوسی ها زمان زیادی را صرف حمایت، کمک و تربیت و پرورش یکدیگر می کنند. برای آنها مفهوم «خود» از طریق عواطف و احساسات و چگونگی روابط شان معنا پیدا می کند. ونوسیها از طریق گفت و گو، مطرح کردن مشکلات خود و برقرای ارتباط به رضایت خاطر می رسند.

مفهوم «خود» از نظر ونوسیها از طریق احساسات و عواطف و چگونگی روابطشان معنا پیدا می کند.

در ونوس هر چیزی نشانه این ارزش هاست. ونوسی ها بجای ساخت بزرگراهها و ساختمان های بلند، بیشتر خواهان زندگی همراه با سازگاری و داشتن ارتباط، همکاری محبت آمیز با دیگران هستند برای ونوسی ها داشتن روابط مهم تر از کار و تکنولوژی است. در بیشتر موارد دنیای آنها با دنیای مریخی ها متفاوت است. ونوسی ها برای نشان دادن شایستگی و لیاقت خویش، بر خلاف مریخی ها لباس فرم نمی پوشند. برعکس هر روز لباسی متفاوت می پوشند تا نشان دهند چه احساسی دارند. برای آنها حالات شخصی بویژه ابراز احساساتشان اهمیت بسیار دارد. آنها بواسطه تغییر حالاتشان حتی امکان دارد روزی چند مرتبه لباسشان را عوض کنند.

برای ونوسی ها برقراری ارتباط اهمیت زیادی دارد و مطرح کردن احساسات شخصی مهم تر از رسیدن به اهداف موفقیت آمیز است. در نزد آنها گفت و گو و ایجاد ارتباط با همدیگر منشأ رضایت و خرسندی به شمار می رود.

درک این مسائل برای مردان سخت است ونوسی ها می توانند احساس خرسندی زنان را در برقراری ارتباط و گفت و گو مقایسه کنند با رضایتی که خودشان در هنگام موفقیت در یک مسابقه یا نایل شدن به هدفی یا حل مشکلی کسب می کنند ونوسی ها بجای آنکه هدف گرا باشند بیشتر ارتباط گرا هستند. ونوسی ها بیشتر علاقه دارند که به عشق محبت و توجه خود بپردازند.

  دو نفر مریخی در هنگام صرف ناهار درباره یک پروژه با یک نوع موضوع تجاری گفت و گو می کنند آنها مشکلی دارند که باید آن را حل نمایند. افزون بر آن مریخی ها به رستوران می روند چون به راحتی به غذا دسترسی پیدا می کنند و احتیاجی به خرید و آشپزی و شست و شوی ظرفها ندارند اما در نظر ونوسی ها رفتن به رستوران فرصتی برای تحکیم روابط است. در آنجا می توانند همراهان خود را حمایت کنند و مورد حمایت آنها قرار نیز بگیرند. گفت و گوی زنان در رستوران صمیمی و همچون مشاوره ای است که میان روان درمانگر و بیمار انجام می پذیرد. در ونوس همه در رشته روانشناسی رشد فکری، مسائل معنوی و هر چیزی که باعث زندگی و سلامت و رشد می شود فعالیت بسیار دارند. ونوس پر از پارک و رستوران و مرکز خرید است. ونوسی ها افراد بسیار تیز بین و حساس هستند و آنها در طول صدها سال پیش بینی نیازهای دیگران به این قدرت رسیده اند و به خود می بالند که متوجه نیازها و احساسات دیگران هستند. از نشانه های محبت و عشق زیاد ونوسی ها این است که بی آنکه از آنها درخواست کمک شود به همنوع خود کمک و یاری می رسانند. با توجه به اینکه برای ونوسی ها اثبات لیاقت یک نفر چندان اهمیت ندارد لذا پیشنهاد کمک را نوعی اهانت تلقی نمی کند و در خواست کمک دیگران را نشانه ضعف و ناتوانی نمی داند اما یک مرد این کار را نوعی اهانت قلمداد می کند زیرا .قتی زنی پیشنهاد کمک به او می دهد احساس می کند که زن بر این باور است که او خودش یه تنهایی از عهده این کار بر نمی آید. زن این حساسیت مرد را درک نمی کند زیرا در نظر زن اگر کسی به او کمک بنماید آن را نوعی افتخار و موفقیت به حساب می آورد. قتی زن پیشنهاد کمک به کسی می دهد این احساس در او بروز می کند که مورد محبت قرار گرفته از او تقدیر می شود. اما پیشنهاد کمک به یک مرد می تواند این احساس را در او زنده کند که به فردی بی کفایت، ناتوان، ضعیف و دوست نداشتنی تبدیل شده است.

0.20150902163054978.0.20150902163054978ICz2u

در سیاره ونوس ارائه پیشنهاد و توصیه نشانه توجه و علاقه فرد است. ونوسی ها کاملا بر این عقیده اند که هر کاری را می توان همواره بهتر انجام داد. طبیعت ونوسی ها ایجاب می کند که هر چیزی را بهبود بخشند. وقتی آنها به کسی توجه نشان می دهند براحتی به آنچه موجب بهتر شدن کارها می شود اشاره می کنند و پیشنهاد می دهند چگونه آن کارها انجام شود. ارائه پیشنهاد سازنده و مفید نشان دهنده ی، عشق و محبت است. اما مریخ سرزمین متفاوت است. مریخی ها بیشتر راه حل گرایند. اگر کارها روال عادی خود را طی کند شعار آنها این است که تغییری در آنها ندهید و به آنها کاری نداشته باشید یا طبق مثل معروف «سری را که درد نمی کند، دستمال نمی بندند».

وقتی زن تلاش می کند شرایط رشد شوهرش را بوجود آورد مرد فکر می کند که همسرش می خواهد او را تغییر دهد این امر در ذهن مرد چنین تداعی می شود که کارش ساخته است و موجودی شکست خورده است، زن نمی تواند تشخیص دهد که تلاش او برای کمک به همسرش و اقدام دل سوزانه ممکن است موجب تحقیر و سرشکستگی شود. زن به اشتباه تصور می کند که تنها با کمک کردن به همسرش باعث رشد شخصیت مرد می شود.