تحقیقات جالبی در کشور انگلستان بر روی ۳۰۰۰ زن با سنین بین ۱۸ تا ۶۵ سال در مورد حفظ و نگهداری راز دیگران انجام شد. نتایج جالب این تحقیق به قرار زیر بود:

  1. به طور میانگین زنان می توانند یک راز را فقط ۴۷ ساعت و ۱۵ دقیقه نگهدارند.
  2. بیشتر شرکت کنندگان در این مطالعه راز خود را در کمتر از ۵ ساعت به شخص دیگری گفتند.
  3. ۴۰ درصد از زنان نتوانستند رازهای شرم آور دوستان نزدیک خود را نگه دارند و آنرا به شخص دیگری گفتند.
  4. الکل از جمله عللی است که می تواند باعث افشای راز دیگران شود. بسیاری از زنانی که الکل مصرف کرده بودند، راز دوست خود را افشا کردند.

بر اساس مطالعه اطلاعات جمع آوری شده از این تحقیقات، یک زن در طول هفته حداقل سه راز را در مورد دوستان نزدیکش می شنود و …

ولی یقینا شما راز نگه دار خوبی هستید…

راز نگهداری