گربه ی سیاه

امروزه میلیون ها نفر از مردم سرتاسر جهان معتقدند که گربه ی سیاه بدیمن است. اگر گربه ای جلوی راهمان ظاهر شود آن را بدیمن می دانیم. آیا میدانید چرا گربه و مخصوصا گربه ی سیاه نحس شمرده می شود؟

این خرافات به هزاران سال پیش بر می گردد. مصریان باستان گربه را می پرستیدند، آنها خدایی داشتند که آن را پاشت می نامیدند که سر آن خدا به شکل گربه بود.

آنها معتقد بودند که این خدا ۹ بار زندگی می کند. هرگاه گربه ی سیاهی در مصر می مرد، جسد آن به صورت مومیایی حفظ می شد. بقایای هزاران گربه ی سیاه در یک آرامگاه در مصر پیدا شده است. کشتن گربه توهین محسوب می شد و مجازاتش مرگ بود. بنابراین مردم از گربه ی سیاه خیلی می ترسیدند.

در طول قرون وسطی، ساحره ها و جادوگران همیشه برای تهیه ی داروهای اسرار آمیز از جمجمه ی سر گربه ب سیاه استفاده می کردند. در نتیجه کم کم سبب شد که مردم فکر کنند که گربه ی سیاه بد و نحس می باشد. بنابراین قرنها بود که مردم از این خرافات رنج می بردند.

گربه حدود ۵۰۰۰ سال است  که اهلی شده است.