پژوهشگران آمریکایی می خواهند روشی را آزمایش کنند که در آن با سرد کردن بدن به طور موقت زندگی را در بدن فرد متوقف کرده تا شانس بیشتری برای نجات او در مواقع خونریزی داشته باشند. به سرد کردن سریع بدن بیمار هایپوترمی گفته می شود و در این حالت نیاز کمتری به اکسیژن خواهد داشت. به این ترتیب فرصت بیشتری برای جراحی بیمار فراهم می شود که بر اثر خونریزی دچار ایست قلبی شده اند. این روش اولین بار در بیمارستانی در ایالت پنسیلوانیا برای ده بیمار که این شرایط را داشته باشند، به کار گرفته خواهد شد. این روش که به آن EPR گفته می شود برای قربانیان اصابت چاقو یا گلوله فرصت بیشتری برای زنده ماندن ایجاد می کند. در روش EPR ابتدا خون بیمار را از رگ ها خارج کرده و بعد مایع سر (سالین یا محلول نمکی) را از راه آئورت وارد رگ های فرد مصدوم می کنند. این کار دمای بدن را بعد از ۱۵ دقیقه تا ده درجه سانتی گراد پایین می اورد و در این حالت بیمار از نظر بالینی مرده به حساب می آید. بعد از انجام عمل آنها خون را به بدن بیمار بازمی گردانند و بیمار را زنده می کنند.