در این پست سری جذابی از دوستی های غیر معمول در دنیای حیوانات که قلب هر بیننده ای را غرق در مهر و صفا می کند می بینیم. بازهم مهربانی و دوستی است که قلب ها را به یکدیگر نزدیک می کند. بیاموزیم که با یکدیگر مهربان باشیم. دوستی هاست که به انسان آرامش، صفا و صمیمیت می دهد. گاه آنقدر انسان ها از یکدیگر دور شده اند که تصاویری از دوستی در دنیای وحش میان حیوانات گوناگون می تواند تلنگری باشد بر پیکره ی بی مهر برخی از ما انسانها…

فیل آفریقایی و بلا لابرادور سیاهزرافه و شترمرغ


سگ و روباه وحشی


سگ و جغد


جوجه اردک و سگ لابرادور

مرغ و توله سگ ها


شیر و سگ


گربه و روباه

شیر و خرس و ببر


بچه خوک سگ

اورانگوتان و سگ شکاری


سگ و گوزن


شامپانزه و توله ببر