Wil Mijer عکاس هنرمند هلندی دنیای زیبای مینیاتوری قورباغه ها را در قالب عکس هایی به غایت زیبا به تصویر کشیده است. نگاه هنرمندانه عکاس به قورباغه، انتخاب زاویه مناسب عکاسی و قرار دادن قورباغه در صحنه های بسیار زیبا و رنگی عکس هایی خیره کننده را ثبت رسانده است. باهم از این زیبایی ها لذت ببریم.

چندی پیش نیز مطلبی زیبا در خصوص دنیای مینیاتوری جادویی حلزون (تصویری) منتشر نمودیم که بسیار مورد توجه قرار گرفت. دیدن آن خالی از لطف نیست.

macro-frogs-wil-mijer-4

macro-frogs-wil-mijer-13

macro-frogs-wil-mijer-17

macro-frogs-wil-mijer-18

macro-frogs-wil-mijer-3

macro-frogs-wil-mijer-16

macro-frogs-wil-mijer-20

macro-frogs-wil-mijer-1

macro-frogs-wil-mijer-5

macro-frogs-wil-mijer-6

macro-frogs-wil-mijer-2

macro-frogs-wil-mijer-7

macro-frogs-wil-mijer-8

macro-frogs-wil-mijer-9

macro-frogs-wil-mijer-10

macro-frogs-wil-mijer-11

macro-frogs-wil-mijer-12

macro-frogs-wil-mijer-14

macro-frogs-wil-mijer-15

macro-frogs-wil-mijer-19