دریاچه Hillier واقع در مجموعه جزایر Recherche در استرالیای غربی را به جرات یکی از شاهکار دیگر آفرینش می توان نامید. رنگ آب این دریاچه صورتی است که همین مورد آن را به گل رز صورتی شهره ساخته است. طول این دریاچه ۶۰۰ متر با عمق کم و محصور بین جنگل های پر درخت و ساحل شنی می باشد. کاپیتان فیلندرز در سال ۱۸۰۲ برای اول بار طرح هایی از این دریاچه ترسیم کرده بود و شگفتی خود را از دیدن این دریاچه بیان کرده بود.
در مورد رنگ صورتی این دریاچه توضیح منطقی وجود ندارد و هنوز تحت بررسی است. اما در محتمل ترین توضیح، دانشمندان، غلظت های کم مواد مغذی و انواع مختلف باکتری ها و جلبک ها با رنگ دانه های آلی را مسئول این پدیده می دانند. این دریاچه یکی از شگفتی های طبیعی استرالیاست. تصاویر این دریاچه صورتی را در زیر مشاهده می کنید.

دریاچه صورتی (1)
دریاچه صورتی (2)
دریاچه صورتی (3)
دریاچه صورتی (4)
دریاچه صورتی (5)