شاید تاکنون برای شما نیز پیش آمده باشد که در جستجوی یک کتاب علمی بوده اید و اینترنت را برای دانلود آن کتاب زیر و زبر کرده باشید. از شیرین ترین لحظه هاست زمانی که سایتی را پیدا می کنید که کتاب شما را برای دانلود قرار داده است، و البته از دردناک ترین لحظه زمانی است که دریافته اید برای دانلود باید هزینه ای پرداخت کنید.

با توجه به درخواست های متعدد دوستان در بخش پسورد دانشگاه ها (دانلود رایگان مقالات علمی) برای دانلود رایگان کتاب ها، برآن شدیم تا بدنبال شیوه ای برای این منظور باشیم. از همین رهگذر به جمع آوری سایت هایی که در زمینه دانلود رایگان کتاب های علمی می پردازند پرداختیم. باشد که راهگشای کار شما عزیزان باشد.

عزیزان می دانند که تقریبا هر کتابی را که بخواهید می توانید در سایت های فروشگاهی بزرگ نظیر آمازون پیدا کنید اما این به این معنی نیست که حتما نسخه رایگانی از آن کتاب هم در دنیای نت موجود است. لذا دیتابیس سایت های معرفی شده (در ادامه) هیچگاه کامل نخواهد بود و این سایت ها تنها به عنوان شانسی برای پیدا کردن نسخه کتاب ها در نظر بگیرید و یا کتاب های رایگان مشابه کتاب مورد نظرتان را پیدا کنید.

دنالود رایگان کتاب های علمی

ورود به بخش معرفی سایت های ارائه دهنده کتاب های علمی رایگان

در پایان خواهشمند است اگر شما نیز سایتی را در زمینه دانلود رایگان کتاب های علمی می شناسید، معرفی کنید تا بخش مذکور کاملتر گردد.