هامان به معنی شکوهمند شخصیتی در کتاب استر در عهد عتیق است.

بعد از اینکه ” وشتی ” ملکه ایران از درخواست خشایارشا جهت رخنمایی در برابر دوستانش خودداری کرد مردخای از این فرصت استفاده کرد و دختری به نام ایشتر را ملکه جدید شاه کرد. ایشتر که یهودی بود مذهب خود را مخفی کرد(مخفی کردن مذهب جرم بزرگی بود) و به کمک زیبایی خود رفته رفته در دل پادشاه جا باز کرد. هامان وزیر ایرانی که از مردخای یهودی دلخوش نبود به دلیل اینکه مردخای در برابر او تعظیم نکرده بود در صدد بود تا انتقام سختی از او بگیرد. در این میان هامان دستور قتل یهودیان را صادر می کند. در داستان مشکوک آمده است که هامان دستور “نسل کشی ” یهودیان را داده است. مشکل هامان از اینجا به بعد ! شروع می شود که با توجه به اینکه او نمی دانسته که ملکه هم یهودی است در واقع او دستور کشتن ملکه را داده است و ایشتر و مردخای از این فرصت بهره برده و ورق را بر میگردانند.و در نهایت هامان به دستور پادشاه اعدام شد. یهودیان سالروز اعدام هامان را (بر اساس کتاب استر) در عید پوریم جشن می‌گیرند.
موضوع این داستان به دلایل نامعلومی برای نقاشان قرن هفده و هیجده میلادی جذابیت زیادی داشت و موضوع بسیاری از نقاشی ها بود.

هامان و ایشتر

 

هامان و ایشتر

 

هامان و ایشتر

 

هامان و ایشتر