چهارمین دوره مسابقات سالانه ریش و سبیل در نیواورلئان برگزار شد. در این مسابقه ۱۵۰ شرکت کننده از کشورهای مختلف در ۱۷ گروه مختلف به رقابت پرداختند. تصاویر زیر برگزیده ای از تصاویر این دوره از مسابقات است که توسط گرگ اندرسون (Greg Anderson) عکاس گرفته شده است.

قضاوت زیبایی سبیل ها با شما!

مدل ریش,مدل سبیل (1)
مدل ریش,مدل سبیل (2)
مدل ریش,مدل سبیل (3)
مدل ریش,مدل سبیل (4)
مدل ریش,مدل سبیل (5)
مدل ریش,مدل سبیل (6)
مدل ریش,مدل سبیل (7)
مدل ریش,مدل سبیل (8)
مدل ریش,مدل سبیل (9)
مدل ریش,مدل سبیل (10)
مدل ریش,مدل سبیل (11)
مدل ریش,مدل سبیل (12)