برای گرافیستها ، رنگ دقیق خورشید # fff5f2 است. دلیل اینکه خورشید زرد به نظر می رسد این است که اتمسفر نور ساطع شده ازخورشید را پراکنده می کند ، پس رنگ رسیده از خورشید تغییر می کند. این اثر پراکندگی همان است که چرا آسمان در روز آبی به نظر می رسد به جای سیاه  در شب.

از لحاظ فیزیکی، خورشید ما اصطلاحا یک جسم سیاه است و تابع قوانین تابش جسم سیاه؛ یعنی تمامی طول موجهای بیناب (طیف) الکترو مغناطیسی را نشر و نیز جذب می کند. به همین دلیل در طیف مرئی، رنگ آن سفید است ولی ما در زمین، فقط در هنگام وجود گرد و غبار شدید ، آن را به رنگ اصلیش می بینیم. در حالت عادی، نور آن به دلیل وجود لایه های مختلف جوی با دماهای متفاوت، و در پی آن تغییر سرعتهای متوالی، با پدیده شکست نور مواجه می شود. چون ضریب شکست رنگهای مختلف طیف متفاوت است، این نور سفید دچار پخش (مثل پخش رایلی) و تفرق شده و نهایتا رنگ زرد آن به چشم ما می رسد.

به طور خاص، آنچه در جریان است ، جو زمین نور را در محدوده طول موج آبی و بنفش پراکنده  می کند، به طوری که طول موج های باقی مانده از نور زرد به نظر می رسد. این اثر همان است که چرا آسمان نیز اغلب زرد به نظر می رسد زمانی که خورشید از افق ناپدید می شود ، و همچنین چرا آسمان و خورشید می توانند قرمزتر به نظر برسند در زمان هایی در طول این مرحله از روز .

همانطور که آفتاب غروب می کند، بیشتر طول موج کوتاه تر آبی پراکنده  می شود به دلیل کاهش زاویه خورشید نسبت به شما ، بنابراین نور مجبور است از اتمسفر بیشتری برای رسیدن به شما عبور کند. این افزایش انتشار منجر می شود که کمتری از طول موج آبی برای شما قابل مشاهده باشد و در نتیجه آنچه باقی مانده زرد به نظر رسد. به طور مشابه، اگر گرد و خاک باشد و یا بسیاری از دیگر ذرات بزرگتر در هوا وجود داشته باشد، این طول موج های بزرگتر را فیلتر می کند، و در نتیجه آسمان قرمز و خورشید نیز قرمز است. به خاطر آلودگی جوی از قبیل غبار خورشید در موقع طلوع و غروب زرد یا قرمز دیده میشه یعنی خورشید هرچی پایین تر بیاید نورش از جو بیشتری گذر میکند و رنگش به سرخی نزدیک تر میشود.

در حقیقت خورشید نور را در تمام رنگها از خود ساطع می کند، اما از آنجا که زرد روشنترین طول موج خورشید است ما این رنگ را با چشم غیر مسلح و یا دوربین مشاهده می کنیم.

وقتی که همه رنگهای قابل مشاهده با هم یکی می شوند دانشمندان آن را نور سفید می نامند، ما طیف قابل مشاهده از نور را مشاهده می کنیم چرا که خورشید از یک گاز داغ تولید شده که نور تولید می کند. اما وقتی صحبت از طول موجهای کوتاه تر به میان می آید، خورشید نور شدید ماورا بنفش و اشعه ایکس از خود ساطع می کند زیرا خورشید با انواع بسیاری اتم پر شده است که هرکدام از آنها، هنگامی که به یک دمای خاص می رسند نور یک طول موج خاص را ساتع می کنند.

خورشید نه تنها دربرگیرنده اتمهای مختلفی چون هلیوم، هیدروژن و آهن است، بلکه انواع مختلف اتمها با بارهای الکتریکی مختلفی که از آنها با عنوان یون یاد می شود نیز در خورشید وجود دارند. هرکدام از یونها نیز هنگامی که به یک دمای خاص می رسند، می توانند نور را در یک طول موج خاصی ساطع کنند.