این خودکار قادر است که رنگ اجسام را تشخیص داده و با رنگ دلخواهتان بنویسد.
اما چگونه کار می کند؟ در سر خودکار سنسوری قرار دارد که با گرفتن سنسور به سمت جسم مورد نظر و فشردن کلید “اسکن”، خودکاررنگ را تشخیص داده و آماده برای کار  می کند.

خودکار چگونه رنگ گرفته شده را آماده می کند؟
در این خودکار سه کارتریج RGB وجود دارد که با ترکیب آنها کلیه رنگ ها ساخته می شوند.
(R=Red, G=Green, B=Blue)

بنابراین با این خودکار و به راحتی میتوانید با اسکن کردن رنگ سیب، با رنگ گرفته شده نقاشی کنید و یا بنویسید.
چند تصویر از این خودکار را در زیر می بینید:

چگونه از خودکار استفاده کنیم

چگونه از خودکار استفاده کنیم

 

اسکن کردن رنگ

اسکن کردن رنگ

 

بعد از اسکن، نقاشی بکشید

بعد از اسکن، نقاشی بکشید

 

ساختار داخلی خودکار

ساختار داخلی خودکار