آنا لارسون (Anna Larson) صاحب یک عکاسی در واشینگتن می باشد.  وی صاحب دختری است و از ۵ سال پیش یک دختر آفریقایی را نیز به فرزندخواندگی قبول کرده است. رابطه عاشقانه این دو خواهر اکنون الهام بخش این مادر مهربان گردیده است و لحظه لحظه بازی های عاشقانه این دو را به تصویر می کشد. وی می گوید درست است این دو خواهر از دو نژاد مختلف و با رنگ پوست متفاوت هستند اما با وجود شخصیت متفاوت و مخصوص به خود این دو شباهت های بسیار زیادی بهم دارند و بسیار به هم وابسته هستند.

این دو خواهر ثابت کرده اند که ما انسانها می توانیم چنان بهم عشق بورزیم و با وجود فرهنگهای متفاوت نگاهی برادرانه و خواهرانه به یکدیگر داشته باشیم.

هاون دختر بیولوژیکی من (در سمت راست) است

سمنش (Semenesh )  (در سمت چپ) از ۵ سال قبل از اتیوپی به فرزندخواندگی قبول کردم

دو روح متضاد متولد شده در دو طرف دنیا، بسیار با هم مانوس شده اند

آنها در حال حاضر جدایی ناپذیر هستند

با وجوداینکه این دو شخصیت های بسیار متفاوت و مختص خود دارند، اما به دلیل نزدیکی با یکدیگر اکنون شباهت های زیادی بهم دارند

رنگ پوست نیست که ما  را متفاوت می کند، یا باعث جدایی ما می شود

فراتر از زیبایی

وقتی در کنار هم بزرک می شویم شباهت های ما بیشتر بروز می کند

اکنون دید من خیلی وسیعتر شده است. چقدر ما می توانیم بهم عشق بورزیم و یکدیگر را  به عنوان برادر یا خواهر بپذیریم همانطور که این دو ثابت کرده اند