این سه برادر، عکس های دوران کودکی را به شکل زیبا و طنزآمیز بازسازی نموده اند حتی در یکی از این عکسها مادربزرگ ۹۵ ساله شان نیز حضور دارد و عکسی سراسر زیبا و الهام بخش را ایجاد می کند. هر کدام از ما عکس های بسیار زیبایی از دوران کودکی خود داریم و بازسازی این عکسها می تواند خاطرات زیبا و جالبی برای ما ایجاد کند.

اصولا گذر زمان و درگیری با مسائل روزمره ، خواه ناخواه باعث فراموشیِ خاطره ها و مسائلی که در گذشته با آنها روبرو بودیم میشود. فراموشی میتونه نعمت بزرگی به حساب بیاد ، خاطرات بد گذشته در ذهن ما جایی نخواهند داشت ، اما جدا از خاطرات بد ، مسائل و موارد دوست داشتنی هم به همراه آنهابدست فراموشی سپرده خواهد شد .