اونایی که فیلم مسیر سبز رو دیدند که فک کنم الان همچین دچار یه نوستالوژی خفن شده باشن… اونایی هم که ندیدن، ببینن…

خوب فیلمی بود!

مسیسر سبز