خانه ای بسیار زیبا و عجیب در تهران ساخته شده است که اتاق های آن برای سازش با آب و هوا قابلیت چرخش ۹۰ درجه دارد. این خانه که متعلق به شریفی ها می باشد با معماری جالب خود از پارسال کامل و قابل سکونت شده است. در این پست عکس های این ساختمان زیبا را می بینیم.