لوچیانو پیا، که یک معمار ایتالیایی است، نشان داد که با یک دید متفاوت می توان چشم انداز های طبیعت را وارد زندگی شهری کرد. او یک مجتمع آپارتمانی را در شهر تورین ایتالیا طراحی کرده است که از ۵ طبقه ترکیب شده با درختان و تیرآهن ساخته شده است به طوری که ساکنان این آپارتمان حس می کنند که در یک خانه درختی شهری بزرگ زندگی می کنند. در طراحی هر طبقه این ساختمان از ادغام ذهن و طبیعت استفاده شده است. شکل های نامتقارن و طبیعی تراس های این ساختمان اجازه می دهد که درختان گلدانی در فواصل زمانی مختلف جوانه بزنند و رشد کنند. حوضچه موجود در ساختمان باعث می شود که یک محل استراحت مناسب را برای ساکنان خانه در تابستان ایجاد کند. استفاده از ۱۵۰ درخت برگ ریز باعث می شود که در زمستان، با ریختن برگ درختان نور کافی وارد ساختمان شود. همچنین این ساختمان کمک می کند تا هوای شهر تمیز شود و از ورود آلودگی های صوتی شهری نیز به درون ساختمان جلوگیری می کند. این ساختمان در سال ۲۰۱۲ در شهر تورین ایتالیا تکیمل گردید.

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-16

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-17

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-19

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-20

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-21

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-9

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-10

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-11

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-12

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-14

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-1

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-2

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-3

urban-treehouse-green-architecture-25-verde-luciano-pia-turin-italy-8