محققان موفق به کشف ماهی و دیگر موجودات آبزی در دریاچه‌ای در قطب جنوب شدند که در زیر لایه یخ ۷۴۰ متری به دام افتاده بود. این موجودات در یک منطقه دریایی به عمق ۱۰ متر بین این لایه یخ عظیم و بستر سنگی دریا گیر افتاده بودند، منطقه‌ای که به دلیل سرما و تاریکی بیش از حد، محققان انتظار داشتند در آن چیزی جز حیات ابتدایی مثل باکتری‌های یافت نشود. این کشف بعد از آن صورت گرفت که محققان یک روبات را از درون سوراخی که داخل طاقچه یخی حفر کرده بودند به درون دریاچه دفن شده فرستادند. تا به حال تصور بر این بود که حیات پیچیده بدون نور و گرمای کافی امکان ادامه ندارد، اما این کشف نشان داد موجودات پیچیده تا چه حد می‌توانند جان سخت باشند. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا حیات پیچیده می‌تواند در چنین شرایطی پدید بیاید یا فقط می‌تواند در این موقعیت زنده بماند.

82