به مرور زمان کابل هایی که به سیستم های خانگی اضافه میشه زیاد میشن. به طوری که بعد از یه مدت دیگه گشتن و پیدا کردن کابل مورد نظر خیلی اعصاب خورد کن میشه. جدای از اینکه ریختن این سیم ها اطراف کامپیوتر صحنه ناخوشایندی را هم بوجود می آورد. در یک حرکت خود جوش! و بدون خرید هیچ وسیله آنچنانی به راحتی و تنها با چند گیره کاغذ میتونید این مشکل را حل کنید و کابلها را به میزتون بچسبونید. تصویر به خوبی گویاست.

حل مشکل کابلهای اضافی