جویا (Joya) یک برند انگلیسی الاصل در آفریقا است که در ابتکاری جالب حلقه های فوق العاده زیبایی را از کریستال های سنگی مختلف ساخته است. تصاویر را در ادامه ملاحظه می کنید.

خانم های لطفا به همین حلقه هایی که دارید راضی باشید و دنبال خرید همچین حلقه هایی نباشید، نه اینکه شوهر عزیزتان پول خرید آن را احتمالا ندارد بلکه تنها به این دلیل که آفریقا خیلی خیلی دور است.

حلقه های سنگی (1)
حلقه های سنگی (2)
حلقه های سنگی (3)
حلقه های سنگی (4)
حلقه های سنگی (5)