president-facts-left-handed-facts

۷۸ درصد از رئیس جمهورهای آمریکا چپ دست بوده اند. و این در صورتی است که از هر ۱۱ نفر ۱ نفر چپ دست بدنیا می آید.

 

Man_Walking_Away-copy

کلمه goodbye (خداحافظ) از کلمه God bye می آید که آن نیز از God be with you (خدا به همراهت) می آید.

 

Egypt-Cairo-Giza-the-Pyramids-1-BG-copy

در قرن ۱۳ ام قبل از میلاد، زمانی که مصریان توانستند بر لیبی غلبه کنند و آنجا را نابود سازند، به نشانه پیروزی آلت مردانگی ۱۳۲۳۰ نفر از آنها را بریدند.

 

dark_honey_bee_hemberger

تعداد انسانهایی که هر سال توسط زنبور عسل کشته می شوند بیش از آنهایی هستند که توسط مارها کشته می شوند.

 

chicken-facts-2

مرغ های با لاله گوش قرمز، تخم های قهواه ای می گذارند و مرغ هایی که لاله گوش سفید دارند، تخم سفید می گذارند.

 

chicken-facts

تعدا مرغ های جهان بیش از انسان هاست.

 

card-facts

ریاضیدانان می گویند که با ۵۲ کارت بازی ورق، می توان ۲۵۹۸۹۶۰ دست پنج تایی منحصر به فرد ساخت. که ۱۰۹۸۲۴۰ دست آن هیچ جفت تکراری ندارد. که احتمال داشتن همچین دستی ۴۲.۲۶ درصد است.

 

teapot-facts

هر ساله ۴۰۰۰ نفر توسط پاشش آب جوش مجروح می شوند.

 

shark-fact

کوسه تنها ماهی است که می تواند با هر دو چشمش، چشمک بزند.