کائنات پر است از واقعیت هایی جالب و انکار ناپذیر.با هم به حقایقی جالب در ورای تصاویر پی می بریم.

سمورهای آبی دست همدیگر را می گیرند زمانی که  در خواب هستند تا جلوی رانده شدن خود را بگیرند

زمانی که شما به دنیا آمدید در یک لحظه جوانترین شخص روی کره زمین بودید

عناصر که ما  را تشکیل داده اند از برخورد و سقوط ستارها  تشکیل شده اند. بنابراین همه ما از گرد و غبار ستارگان ساخته شده ایم.

گاوها دارای بهترین دوستان هستند

افراد نابینا می خندند بدون اینکه خنده هیچ فرد دیگری را دیده باشند

لاک پشت ها می توانند از طریق انتهای خود نفس بکشند

بیتلز کلمه “عشق” را ۶۱۳ بار در آهنگ هایش استفاده کرده است.

سنجاب به سادگی هزاران درخت جدید در هر سال می کارد  با فراموش کردن جایی که بذرهای خود را قرار داده است.

ماکاکوها در ژاپن برای خرید اسنک از سکه استفاده می کنند.

در چین کشتن یک خرس پاندا مجازات مرگ را در پی دارد.

 صدا گوهای شخصیت های (Mickey Mouse) و (Minnie Mouse ) در دنیای واقعی نیز با هم ازدواج کرده اند.

عنکبوت ها نمی توانند پرواز کنند

پادشاهی بوتان از “شادی ناخالص ملی” به عنوان یک اندازه گیری مهم ملی  استفاده می کند.

اختصاصی www.weare.ir