مجموعه ای عالی از بشقاب های غذا چینی به نام “Calamityware” که شکل بسیار سنتی و تاریخی هنر و صنایع دستی چینی می باشد را در این پست خدمتتان ارائه نموده ایم. از راه دور، بشقابهای Moyer ممکن است مانند بشقاب پرسلن آبی رنگ سنتی باشد. اما صحنه های به تصویر کشیده شده در مرکز آن هر چیزی هستند، سنتی – مهاجم وحشیگری در اعماق دریا، بیگانگان با لیزر، و میمون های در حال پرواز تنها تعداد کمی از حالات روز قیامت به تصویر کشیده در فلسفه شرقی هستند.

calamityware-porcelain-plates-don-moyer-4

calamityware-porcelain-plates-don-moyer-1

calamityware-porcelain-plates-don-moyer-2

calamityware-porcelain-plates-don-moyer-3