این سنگ های زرق و برق دار به طور تصادفی از لایه های رنگ خودرو در کارخانه قدیمی خودرو ایجاد شده هستند.

در نگاه اول، این سنگ های قیمتی درخشان رنگارنگ ممکن است مانند عقیق، سنگی بسیار باارزش برای صنعت زیبایی و جواهر سازی باشند.  با این حال، ممکن است شما را شگفت زده کنند چرا که این سنگ ها، به نام فرودیت یا دیترویت عقیق، به طور تصادفی از لایه های رنگ خودرو در کارخانه قدیمی خودرو ایجاد شده هستند. قبل از اینکه فرایند نقاشی ماشین مثل امروزه اتومات باشد، بدنه و قطعات خودرو با دست در خطوط تولید طولانی رنگ آمیزی می شد. رنگ های مورد استفاده در طول فرایند رنگ آمیزی از بدنه قطعات خودرو در حال رنگ چکه می کردند. این رنگ های لعابی پس از آن بر روی طاقچه پخته و سفت می شدند. سپس، این فرایند صدها یا هزاران بار تکرار می شده، در طول این پروسه ها رسوبات می توانند بهضخامت چند اینچ رشد کنند. کارگران کارخانه که ارزش بالقوه این ها را می شناختند ، این ضایعات را ذخیره می کردند تا بعدا به شکل این سنگ های جواهری در آیند. هنگامی که این سنگ ها صیقل و جلا داده شوند، آنها ردیف های خیره کننده ای از رنگ ها را ایجاد می کنند. در ادامه از دیدن این سنگ های زیبا لذت ببرید.

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-7

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-1

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-4

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-17

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-11

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-3

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-5

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-19

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-20

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-10

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-8

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-21

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-23

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-22

fordite-detroit-agate-car-paint-stone-jewel-2