شاید شما نیز از آن دسته از کسانی باشید که روزهای بارانی را دوست ندارید. به خصوص گودال های آب به جامانده بر روی زمین پس از یک روز بارندگی. اما به عقیده من این گودال های آب به جامانده به گونه ای جادویی است و هرکدام داستانی برای خود دارد. من هرگاه این گودال های را می بینم گوشی همراه خود را بیرون می آورم و شروع به عکاسی از جهان های موازی می کنم. بسیاری از این گودال ها شهری متفاوت از آنچه که هست را انعکاس می دهد. برای عکاسی از این چاله های آب نیازی به یک دوربین فوق العاده ندارید. تمام عکس های زیر با استفاده از یک گوشی معمولی گرفته شده اند.

image635__880

image636__880

image637__880

image638__880

image639__880

image640__880

image642__880

image643__880

image644__880

The-parallel-worlds-of-puddles__880

The-parallel-worlds-of-puddles1__880

The-parallel-worlds-of-puddles2__880