همگان میدانیم که رهبری چنگیز برای تسخیر جهان به مرگ میلیون ها نفر منجر شد. حمله چنگیز به ایران، کشتار و وحشیگری های او نیز بر هیچ کس پوشیده نیست. اما از جزئیات این کشتارها و وحشگری های این قوم انسان نما چندان سخن به تفصیل نرفته است. امروز برآنیم تا روایت گر یکی از وحشیانه ترین و دردناک ترین کشتار آن وحشی های مغول در سرزمین ایران باشیم. دنبال کنندگان بخش تاریخی WeAre.ir این مطلب را از دست ندهید.

حمله چنگیز خان مغول به ایران
چنگیز برای فتح جهان می بایست بر سلطنت آسیای مرکزی غلبه می نمود. برخلاف دیگر حملات چنگیز، او سپاهیانش را سریعا روانه جنگ نکرد. بلکه گروهی از تجار را با هدایا به ایران می فرستد. اما نمایندگان محمد شاه، هدایا را ضبط و تجار را می کشند. و این شروع ماجرا بود.

جنگجویان مغول خشمگینانه خود را به دروازه ایران میرسانند. سپاهیان محمد شاه تصور می کرند که دیوارهای بلند و خندق های عمیق از آنها محافظت خواهد کرد. چنگیز هزاران نفر از ایرانیانی که به اسارت گرفته بود را به درون خندق ها می ریزد و بدین ترتیب پلی انسانی درست می کند. همچنین در هنگام نبرد و در زیر دیوارهای بلند؛ مغولان از اسیران به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. تا ناجوانمردی را نیز به دیگر خصلت های مذموم خود بیفزایند.

خندق دروازه مرو

شکست استحکام مرو
زمانی که چگیز با تدبیر خود و ساخت منجنیق توانست دیوارهای شهر مرو را خراب کند و وارد شهر شود یکی از دیگر از بزرگترین جنایتگری های تاریخ را رقم زد. جوقینی نویسنده آن زمان می نویسد “سپس مغولان تمام مردم مرو را به بیابان بردند و آنها را به طور فجیع کشتند” او میگوید هر جنگجو نزدیک به ۳۰۰ نفر را به قتل رساند و در این فاجعه بیش از یک میلیون نفر جان خود را از دست دادند. (امروزه با مطالعات تراکم جمعیتی می دانیم که امکان ندارد مرو در ان زمان جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر داشته باشد. و احتمالا آمار دقیق کشته های شهر مرو حدود ۱۵۰ هزار نفر باشد. اما این چنین روایتگری جوقینی توصیفی است از شهرت بی رحمانه مغولان خونخوار و جنگ های روانی آنها)
مغولان از هر دیاری گذشتند از کشته ها پشته ها ساختند. منابع فارسی از کشته شدن ۳ میلیون انسان در جنگ های چنگیز سخن گفته اند.

چنگیز خان مغول

در آینده مطلبی در مورد چگونگی مرگ چنگیز و آخرین تصمیمش در هنگام مرگ خواهم نوشت.