صاحب این آقا سگ سه ساله ما، دیوید فانگ ۲۸ ساله، ساکن نیویورک هست. داستان از اونجا شروع شد که همسر این آقا (حالا خودمونیم دیگه، چرا دروغ؟ دوست دختر ایشون)، دست به شیطنت زد و لباسهای دیوید بیچاره را تن سگ کرد، چند عکس گرفت و در فیسبوک با دوستان به اشتراک گذاشت تا کمی با دیوید بی نوا شوخی کرده باشه. جالب اینکه عکس ها از دید هنری مورد توجه دوستان قرار گرفت و عنوان Menswear Dog (سگی با لباس مردانه) را روی اون گذاشتند. این سبک همچون ویروس در نت منتشر شد و در اکثر مسابقات ورزشی و مد مطرح شد. تصاویر را با هم می بینیم.

سگی با لباس مردانه (1)
سگی با لباس مردانه (2)
سگی با لباس مردانه (3)
سگی با لباس مردانه (4)
سگی با لباس مردانه (5)
سگی با لباس مردانه (6)
سگی با لباس مردانه (7)
سگی با لباس مردانه (8)
سگی با لباس مردانه (9)
سگی با لباس مردانه (10)
سگی با لباس مردانه (11)
سگی با لباس مردانه (12)
سگی با لباس مردانه (13)