این کتاب حاوی جملات الهام بخشی است که می توانند شما را به سوی موفقیت برانند. جملات به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده اند. توصیه می شود روزانه تنها پنج تا ده جمله را بخوانید و پس از درک معانی آنها را در زندگی روزمره به کار ببرید.این کار خیلی بهتر از خواندن همه ی کتاب است.

نام کتاب: اسرار موفقیت

گرداورنده: پاتریک چان

مترجم: فرهاد فروغمند

تعداد صفحات: ۳۵