حیف بود که تو سایت از هر دری صحبت بشه اما در مورد جزایر سه گانه ایران و حماقت عرب ها حرفی وسط نیاد. از همین رهگذر یک کاریکاتور فوق العاده زیبا درباره توهم اعراب درباره جزایر سه گانه ایران را تقدیم به پیشگاه شما خوانندگان سایت WeAre.ir می کنیم.

به قول انیشتین: فقط دو چیز هستند که نهایت ندارند،جهان وحماقت انسانها، و تازه در مورد اولی هم مطمئن نیستم.

کاریکاتور جزایر سه گانه ایران و حماقت اعراب

منظور از “اعراب” کشور های حوزه خلیج فارس هستند که هر چند وقت و ناوقت در خیال ماهی گرفتن از آب گل آلوده بوجود آمده در روابط این روزهای ایران و غرب هستند. به هیچ عنوان و هیچگاه دیدگاه بنده و هیچ کس دیگر سوی عرب زبانان هموطن چه در خوزستان و چه در مناطق بندر جنوب نبوده و نیست چرا که خود نیز نمک پرورده شان هستم و به این امر مفتخر.