برایان دتمر، یک هنرمند مستقر در نیویورک به عنوان جراح کتاب شناخته شده است. وی با استفاده از موچین، چاقوی جراحی و سایر ابزار های جراحی به تشریح و حک کردن کتاب های قدیمی و تبدیل آنها به مجسمه های پیچیده و زیبا می پردازد. او از کتاب های قدیمی – نقشه ها، دایره المعارفها، کتاب های درسی، راهنما، و هر نوع دیگر از کتب استفاده می کند و آنها را به یک قطعه جالب هنری تبدیل کند. با هم از این مجموعه بی نظیر لذت ببریم.

paper-sculpture-book-surgeon-brian-dettmer-8