جراحی پلاستیک صورت در امریکا

آنچه در این اینفوگرافیک به آن پرداخته شد:
اندراحوالات جراحی پلاستیک صورت در امریکا
۹۱ درصد از بیماران جراحی های زیبایی در سال ۲۰۱۱ زنان بوده اند
۴۸ درصد از بیماران جراحی های زیبایی در سال ۲۰۱۱ بین ۴۰ تا ۵۴ ساله بوده اند
دوران نقاهت من جدید
جراحی گوش
۷-۱۰ روز تا بازگشت به کار و زندگی نرمال
لیفت پیشانی
۲ هفته تا بازگشت به کار و زندگی نرمال
لیفت گردن
۱۰-۱۴روز تا بازگشت به کار
۳ هفته تا انجام فعالیت های فیزیکی
لیفت صورت
۲-۴ هفته تا بازگشت به کار
۴-۵ هفته تا انجام فعالیت های فیزیکی
لیفت پلک
۳ تا ۴ روز تا بازگشت به کار
۳ هفته تا انجام فعالیت های فیزیکی
جراحی بینی
۱۰ روز تا بازگشت به کار
۳-۴ هفته تا انجام فعالیت های فیزیکی