زمانی که یک موسیقی دان در حال نواختن یا قطعه موسیقی است تنها چیزی که ما متوجه می شویم صدای سازی است که به گوشمان می رسد. یک هنرمند خوش ذوق به نام اورلاندو در یک اقدام جالب با استفاده از لامپ های LED حرکت موسیقی دان ها را در حال نواختن یک قطعه موسیقی ثبت کرده است. او در واقع به نوعی حرکت موسیقی دان را به نور تبدیل کرده است. با نواختن یک قطعه موسیقی LED هایی که در مسیر حرکت آرشه قرار دارند شروع به تغییر رنگ می کنند و این تصاویر را ایجاد می کنند. همچنین برای ثبت این تصاویر باید یک حرکت نسبی بین اجرا کننده و دوربین وجود داشته باشد.اورلاندو از حرکت دوربین ها برای ثبت این تصاویر بهره گرفته است.

musician-long-exposure-light-painting-photography-stephen-orlando-3

musician-long-exposure-light-painting-photography-stephen-orlando-2

musician-long-exposure-light-painting-photography-stephen-orlando-4

musician-long-exposure-light-painting-photography-stephen-orlando-6

musician-long-exposure-light-painting-photography-stephen-orlando-1

musician-long-exposure-light-painting-photography-stephen-orlando-5