Ramon Bruin هنرمند ۳۱ ساله، فارغ التحصیل از اکادمی Airebrush هلند، استاد خلق تصاویر آنامورفیک! رامون یک هنرمند خودآموخته است. بی پروایی وی در استفاده از سبک های مختلف و دید هنری فوق العاده وی، باعث خلق آثاری منحصر بفرد شده است. جالب تر اینکه رامون علاقه بسیار به مداد، مداد رنگی و گرافیت دارد.
آنچه در ادامه با هم خواهیم دید در واقع تصاویر دو بعدی رسم شده بر روی چندین برگ کاغذ می باشد. اما دید کاملا سه بعدی (۳D) برای بیننده ترسیم می کند. در واقع می توان این تصاویر را توهم سرگرم کننده آنامورفیک دانست.

مطالب گذشته را نیز از دست ندهید:

عکس سه بعدی Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-52-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-51-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-50-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-49-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-48-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-47-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-46-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-45-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-44-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-43-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-42-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-41-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-40-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-39-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-38-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-37-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-36-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-35-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-34-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-33-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-32-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-31-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-30-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-29-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-28-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-27-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-26-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-25-weare.ir عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی عکس سه بعدی Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-3-weare.ir Optical-Illusion-3D-Drawings-on-Paper-by-Ramon-Bruin-aka-JJKAirbrush-2-weare.ir عکس سه بعدی