تصور نمایید بعد از خرید در یکی از مراکز بزرگ لندن، قصد دارید به منزل برگردید. منتظر می مانید تا آسانسور به شما برسد. بعد از بازشدن در سانسور در کمال تعجب می بینید که آسانسور کف ندارد و زیر آن را می توان دید. اما بعد از چند ثانیه متوجه موضوع می شوید. بله… نقاشی سه بعدی که کف آسانسور کشیده شده بود در ابتدا شما را به اشتباه انداخته بود. حال وقت آن است با یک لبخند و البته کمی ترس پا به داخل آسانسور بگذارید. نگاه هنرمندانه به بزرگترین قطعه گمشده پازل زندگی ما تبدیل شده است. تصاویر نقاشی های سه بعدی کف آسانسور در یکی از مراکز خرید لندن را با هم می بینیم.

خوانندگان عزیز سایت WeAre.ir اگر به تصاویر سه بعدی علاقه مند هستید، مطالب زیر را ببینید:

توهم آسانسور در لندن (3)

توهم آسانسور در لندن (1)
توهم آسانسور در لندن (2)
توهم آسانسور در لندن (4)
توهم آسانسور در لندن (5)
توهم آسانسور در لندن (6)
توهم آسانسور در لندن (7)
توهم آسانسور در لندن (8)
توهم آسانسور در لندن (9)