نتایج یک پژوهش جدید که به درخواست و سفارش ناسا انجام شده نشان می‌دهد که شیوه فعلی زندگی بشر روی زمین تمدن بشری را با خطر نابودی مواجه خواهد کرد. ریاضیدانان در این پژوهش با مطالعه از روی مدل‌های فرضی به این نتیجه رسیده‌اند که حتی با در نظر گرفتن بهترین شرایط وضعیت جهان در آینده نزدیک بسیار وخیم خواهد شد. صفا متشرعی، از پژوهشگران دانشگاه مریلند آمریکا و سرپرست این تحقیق می‌گوید: «روند صعود و نزول تمدن‌ها چرخه‌ای است که مرتب در تاریخ تکرار شده است.» در این پژوهش که از یک مدل تحقیقاتی جدید مبتنی بر علوم انسانی و علوم طبیعی استفاده شده، محققان با بررسی دلایل سقوط امپراتوری‌ها و تمدن‌های بزرگ گذشته، مدلی برای بررسی آینده ساختند. براساس نتایج این تحقیق مهم‌ترین عوامل موثر در روند سقوط تمدن‌ها به هم خوردن تعادل جمعیت، شرایط آب‌وهوا و محیط زیست، کشاورزی و منابع انرژی هستند. این پژوهش هشدار می‌دهد که  در صورت جمع شدن این عوامل با مسائل اجتماعی مثل توزیع ناعادلانه ثروت می‌تواند زمینه نابودی تمدن بشری را فراهم کند. آنها کاهش بهره‌برداری از منابع طبیعی و توزیع عادلانه مازاد درآمد را راهی برای فرار از این اتفاق معرفی می‌کنند.