تلسکوپ فضایی کپلر

تلسکوپ فضایی کپلر که به سازمان فضایی ایالات متحده آمریکا تعلق دارد به دنبال سیاره‌های خاکی می‌گردد که از نظر ابعاد شبیه به زمین بوده و ممکن است که ردپایی از حیات در آن‌ها یافت شود.
تلسکوپ کپلر برای یافتن این سیاره‌ها مرتبا آسمان را زیر نظر گرفته و روشنایی بیش از ۱۰۰ هزار ستاره را اندازه می‌گیرد. کم شدن روشنایی این ستاره‌ها به معنای عبور کردن اجرام خاص از مقابل آن‌هاست. استمرار این فرایند (کاهش نور آن ستاره) به معنای آن است که یک جرم آسمانی به دور آن می‌چرخد و این مسئله احتمال سیاره بودن آن را تقویت می‌کند. دانشمندان برای تخمین اندازه آن، به میزان نوری دقت می‌کنند که با چرخیدن به دور ستاره، مسدود می‌شود. هرچه بیشتر از روشنایی ستاره کاسته شود، سیاره مورد نظر بزرگ‌تر خواهد بود. سیاره‌ای با ابعاد زمین که به دور ستاره‌ای شبیه به خورشید می‌چرخد می‌تواند تنها به میزان یک درصد از روشنایی آن ستاره بکاهد و همین موضوع تشخیص موقعیت آن را دشوارتر می‌کند. با ثبت مدت زمان لازم برای عبور سیاره از مقابل آن، می‌توان مدار را اندازه‌گیری نمود. این اندازه نشان می‌دهد که سیاره مورد نظر در چه فاصله‌ای از ستاره قرار دارد، به این ترتیب دانشمندان می‌توانند دمای آن سیاره را اندازه بگیرند. پس از تأیید همه اندازه‌گیری‌ها، دانشمندان می‌توانند به طور قریب به یقین حدس بزنند که آن سیاره برای زندگی مناسب می‌باشد یا خیر.