تقوا یعنی این که ۲۶ تا دانشجو دخترت پایین برگه امتحانیشون شماره موبایلشون را برات بنویسن و بگن استاد همه جوره در خدمتیم و تو حتی یک شماره را یادداشت نکنی !
ایثار یعنی این که همه برگه ها را یکجا تحویل معاون آموزشی بدی !
افسوس !یعنی حالتی که بهت دست میده وقتی معاون آموزشی بهت زنگ میزنه و برای چند تا از خوشگلترین اون ۲۶ تا ازت نمره قبولی میخواد!