صوفیه مارگاریتا

صوفیه مارگاریتا در سال ۱۹۷۲ به دنیا آمده است. او اصلیتی کلمبیایی دارد و به عنوان بازیگر، مدل و مانکن شهرت جهانی دارد.
همیشه از او به عنوان یکی از زیباترین زنان کلمبیایی نام برده میشد اما مدتی پیش عکسی از او منتشر شد که چهره واقعی او را بدون آرایش و گریم نشان می داد و پس از آن بود که طرفدارانش درمورد زیبایی او سردرگم شدند!؟

عکس مانکن کلمبیایی

عکس مانکن کلمبیایی قبل و بعد از آزمایش