روایتی بسیار زیبا از نوع زندگی انسان بر روی کره زمین.

تصویر متحرک با پسوند Gif و حجم ۲۳۷ کیلوبایت می باشد. لذا تا بارگذاری کامل تصویر شکیبا باشید.