در ابتدا باید از کلیه خوانندگان دائمی مجله WeAre.ir عذرخواهی کنم، بدلیل مشغله زیاد این چند روز نتونستم مطلب شایسته و درخوری را ارائه کنم. بزودی با چندین مطلب علمی قوی در خدمتتان خواهم بود. اما امروز نیز به روال چند روز گذشته باز به سراغ مجله هنری میریم و باز هم تصاویر هنری…

Wes Naman عکاس مکزیکی در اقدامی جالب و با استفاده از چسب نواری و همراهی دوستانش، تصاویر پرتره جالبی را خلق کرده است…

تصاویر پرتره (1)
تصاویر پرتره (2)
تصاویر پرتره (3)
تصاویر پرتره (4)
تصاویر پرتره (5)
تصاویر پرتره (6)
تصاویر پرتره (7)
تصاویر پرتره (8)
تصاویر پرتره (9)
تصاویر پرتره (10)