سری جدیدی از تصاویر مفهومی با ایده برش مواد غذایی، توسط هنرمند آمریکایی، بث گالتون، را در ادامه با هم می بینیم. وی از نوعی ژلاتین برای ایجاد برش سالم و خلق این تصاویر استفاده کرده است.

برش غذا (1)
برش غذا (2)
برش غذا (3)
برش غذا (4)
برش غذا (5)
برش غذا (6)
برش غذا (7)
برش غذا (8)