تصاویر سه بعدی روی بدن

تا دیروز تصاویر سه بعدی فقط روی کاغذ بودند و فقط یک اثر هنری بودند برای به وجد آوردن ذوق هنری و گول زدن حس بینایی ما. اما مثل اینکه حالا تبدیل به وسیله ای برای متفاوت بودن و جلب توجه شده است. حالا پس از کاشت لنزهای ستاره مثل اینکه نوبت به تصاویر سه بعدی رسیده که مد بشوند.

تصاویر سه بعدی روی بدن

Arch2o-Body-painting-Chooo-San-2

Arch2o-Body-painting-Chooo-San-3

Arch2o-Body-painting-Chooo-San-4

Arch2o-Body-painting-Chooo-San-5

Arch2o-Body-painting-Chooo-San-6

Arch2o-Body-painting-Chooo-San-7

Arch2o-Body-painting-Chooo-San-8