هنرمند عکاس با بهرهگیری از تکنیک عکسبرداری طولانی مدت تصاویری بدیع و رویایی از کرم های شب تاب و مسیر نور آنها در شب خلق کرده است. این عکسها توسط عکاس هنرمند (Vincent Brady) از دریاچه اوزارکس در میسوری و گراند لیج در میشیگان در سال ۲۰۱۳ گرفته شده است. زیبایی را در قالب تک تک این عکس ها ببینید.