Pery Burge هنرمند عکاسی است که با استفاده از دوربین Canon EOS 500D با یک لنز ماکرو، آب و جوهر، تصاویر فوق العاده ای از تلفیق رنگ ها ثبت کرده است. به تماشای عکس های این هنرمند می نشینیم.

دیگر مطالب مرتبط با این موضوع را نیز می توانید از لینک های زیر ببینید:

تصاویر باور نکردنی از جلوه آب و رنگ (5)

تصاویر باور نکردنی از جلوه آب و رنگ (1)
تصاویر باور نکردنی از جلوه آب و رنگ (2)
تصاویر باور نکردنی از جلوه آب و رنگ (3)
تصاویر باور نکردنی از جلوه آب و رنگ (4)
تصاویر باور نکردنی از جلوه آب و رنگ (6)
تصاویر باور نکردنی از جلوه آب و رنگ (7)