ژرفا نمایی

ژرفانمایی یا پرسپکتیو (Perspective) راهی است که در آن اشیا و چیزها بر پایهٔ دوریشان و یا ابعاد و یا جایگاهشان نسبت به چشم برای چشم نمایان می‌شوند.

در ادامه شما را به مشاهده تصاویری زیبا از نمود پرسپکتیو دعوت می کنیم.

Athènes - Plaka - 19-03-2007 - 7h37 by Panoramas

Athènes – Plaka – 19-03-2007 – 7h37 by Panoramas

 

The road to Offen 2 by Jason

The road to Offen 2 by Jason

 

Summer field by b k

Summer field by b k

 

El muelle by David Oliva

El muelle by David Oliva

 

Lisboa / Lisbon / Lissabon by Bert Kaufmann

Lisboa / Lisbon / Lissabon by Bert Kaufmann

 

Repetição by Francisco Antunes

Repetição by Francisco Antunes

 

Vanishing Point by Bruce

Vanishing Point by Bruce

 

Railroad weeds by Kevin Dooley

Railroad weeds by Kevin Dooley

 

Bridge Crossing by Tony Lam

Bridge Crossing by Tony Lam

 

Paris - La Villette - Géode - 9-06-2007 - 19h04 by Panoramas

Paris – La Villette – Géode – 9-06-2007 – 19h04 by Panoramas

 

O'hare by Andrew E. Larsen

O’hare by Andrew E. Larsen

 

She's right on track by Bert Kaufmann

She’s right on track by Bert Kaufmann

 

Rural electricity by Kevin Dooley

Rural electricity by Kevin Dooley

 

road by mike138

road by mike138

 

Contact by Miguel Virkkunen Carvalho

Contact by Miguel Virkkunen Carvalho

 

Power to the people by Kevin Dooley

Power to the people by Kevin Dooley

 

The Long Road by Corey Leopold

The Long Road by Corey Leopold

 

Notre Dame de Paris - 9-06-2006 - 7h20 by Panoramas

Notre Dame de Paris – 9-06-2006 – 7h20 by Panoramas