در سال ۱۹۹۵، در هنرمند سبک انگلیسی ویلیام یوترمهلن، بیماری آلزایمر تشخیص داده شد. این یک بیماری سخت و مشکل برای هر کسی است، اما قبل از مرگ او در سال ۲۰۰۷، این هنرمند یک سری تصاویر دردآور از پرتره های شخصی خود در طی یک دوره تقریبا ۵ ساله به تصویر کشید. همانطور که در سری عکس های زیر می بینید، فروپاشی تدریجی ذهن  به دلیل این بیماری فلج کننده آشکار است. مقایسه این تصاویر با چهره وی در سال ۱۹۶۷ واقعا حیرت آور است.

۱۹۶۷

۱۹۹۶

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰