• زانو زدن جانباز روسی در کنار تانکی که کل جنگ را در آن سپری کرده است و اینک تبدیل به یک اثر تاریخی شده است.

زانو زدن جانباز روسی کنار تانک

  • کودک رومانیایی که به پلیس ضد شورش در تظاهرات علیه ریاضت اقتصادی در بخارست، بادکنکی به شکل قلب هدیه می دهد.

هدیه به پلیس ضد شورش

  • ادای احترام به تابوت پدر

احترام نظامی یک کودک

  • در ۳۱ اکتیر ۲۰۱۰ به ۴۳۶ شهروند کره جنوبی اجازه داده شد تا با خانواده های خود که در جنگ ۱۹۵۰-۵۳ ما بین دو کره از هم جدا افتاده بودند را در کره شمالی ملاقات کنند.

پیرمرد گریان در کنار قطار

  • کارکنان نیروی دریایی در مواجهه با سربازی که چشم و دست خود را در خنثی کردن مین از دست داده است.

گریه مردی که دست خود را از دست داده

  • دختربچه ۴ ماهه که به طور معجزه آسایی پس از سونامی ژاپن از زیر آوار بیرون آورده شد.

نجات دختر بچه در تسونامی ژاپن

  • بازگشت Terri Gurrola پس از هفت ماه حضور در جنگ عراق

بازگشت Terri Gurrola پس از هفت ماه حضور در جنگ عراق

  • عکسی که به نماد جنبش قدرت گل تبدیل شده است. گذاشتن گل بر روی سرنیزه سربازان در علیه اعتراض به جنگ در ویتنام در ۲۱ اکتبر ۱۹۶۷

گل و سرنیزه

  • ایستادگی سرباز سودانی در حمایت از استقلال سودان

سرباز سودانی