آب فشان،چشمه آب گرمی است که در فواصل زمانی ،آب داغ را با سرعت زیاد به بیرون پرتاب می کند.کشور ایسلند یکی از جزایر آتشفشانی اروپا در نزدیکی مدار قطبی واقع شده است.ازچشمه های آب گرم و چشمه های گل فشان (خارج شدن گل و لای با قدرت)و آبفشان های ایسلند علاوه بر آنکه در احداث نیروگاههای تولید برق و گلخانه های کشاورزی وحتی به صورت طبیعی به عنوان مهمترین عامل گرمایشی مردم منطقه استفاده هایی فراوانی می شود سالانه هزاران جهانگرد را نیز از اقصی نقاط عالم به سوی خود جلب کرده است و یکی از منابع مهم درآمد این کشور شده است. در تصاویر بسیار زیبایی از این آبفشان های کوهستانی مشاهده می کنید.

فوران از دل زمین

دگرگونی کریستالی

آتش بر سیاره یخی

آمده از جهانی دیگرhighland-geysers-iceland-alban-henderyckx-1

هرج و مرج و هارمونی

ضربه تاریک